O našej SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť sa dynamicky rozvíja, na začiatku svojej existencie sa venovala príprave stavieb a samotnému technickému riadeniu stavieb pre externé spoločnosti. Postupom času sa naša firma prispôsobila požiadavkám trhu "zákazníkom" a začala realizovať diela prostredníctvom vlastných kapacít. V súčasnosti má naša spoločnosť úspešne zrealizované viaceré diela.