Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách ENERGOVOD s.r.o. Naša spoločnosť dbá na dôsledné dodržiavanie zákonov, vyhlášok a nariadení príslušných orgánov Slovenskej republiky.

Štatistika pracovných úrazov nie je pre stavebníctvo lichotivá. Za ostatných sedem rokov si na svoje konto pripísalo až 20 percent smrteľných úrazov a 15 percent úrazov s ťažkou ujmou na zdraví z celkového počtu úrazov na Slovensku. Od začiatku roka 2014 pritom Národný inšpektorát práce eviduje 278 pracovných úrazov, z nich 5 smrteľných a 14 s ťažkou ujmou na zdraví.