Detail projektu

Rekonštrukcia lesnej cesty vrátanie riešenia odvodnenia, priepusty, rigoly. Pokládku asfaltového koberca realizovala EUROVIA SK a.s.

Lokalita:
Klenovec
Začiatok prác:
10. jún, 2016
Ukončenie prác:
29. júl, 2016