Detail projektu

Pôvodný projekt navrhoval dobetónovanie so spriahnutím na pôvodný gravitačný múr. Nakoľko tento návrh investorovi nevyhovoval po stránke estetickej, vyhrala alternatíva gabiónov kotvených do pôvodného gravitačného múru.

Lokalita:
Sabinov
Začiatok prác:
2. máj, 2016
Ukončenie prác:
27. máj, 2016