Detail projektu

Pre mesto puchov sme realizovali rozšírenie parkovacích miest s pripojením na jestvujúcu komunikáciu

Lokalita:
Púchov
Začiatok prác:
14. august, 2017
Ukončenie prác:
29. september, 2017